1.    Το όραμά μας:

 

 • Να αποτελούμε πρότυπο λειτουργίας Δημόσιου Νοσοκομείου στην Ελλάδα.
 • Nα καταξιωθούμε ως παράδειγμα οργανισμού με υψηλό κύρος και άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Nα είμαστε σημείο αναφοράς για τη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

 

2.     Η αποστολή μας:

 

 • H παροχής άριστης ποιότητας υπηρεσιών
 • Η διασφάλιση ισότητας πρόσβασης των χρηστών για υπηρεσίες υγείας
 • Η υιοθέτηση πρακτικών άριστου εργοδότη για το προσωπικό μας
 • Η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, στις συναλλαγές και στην οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου.
 • Η ανάπτυξη κοινωνικής δράσης και αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.
 • H συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού μας
 • Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές

 

3.    Οι Αξίες-Αρχές μας:

 

Αξίες και αρχές που οφείλει να υιοθετήσει το προσωπικό, ώστε να στηρίξει την υλοποίηση του οράματος

 

 • Ομαδικότητα
 • Κατανόηση
 • Ανθρωπισμός
 • Αλληλεγγύη
 • Ισότητα
 • Ποιότητα
 • Υπευθυνότητα